Heeft u vragen? klantenservicegoedkoopstekachelpijpen.nl

Hartelijk welkom

Garantie

Garantie op onze producten

GoedkoopsteKachelpijpen.nl verkoopt uitsluitend hoogwaardige producten van goede kwaliteit. Op al onze producten geven wij 10 jaar fabrieksgarantie.

Op onderdelen die bij normaal gebruik aan slijtage onderhevig zijn, wordt geen garantie gegeven.

Voorwaarden

- De genoemde garantie geldt uitsluitend voor de eerste eigenaar.
- Om aanspraak te kunnen maken op garantie, dient de eigenaar de factuur van GoedkoopsteKachelpijpen.nl te kunnen overleggen.
- Eventuele montage / demontage en vervoerskosten naar ons bedrijf, komen voor rekening van de eigenaar.
- Retourzendingen zijn voor risico van de koper.
- Garantie wordt niet verleend indien er sprake is van oneigenlijk of buitensporig gebruik en/of onjuist uitgevoerd onderhoud.
- Schade als gevolg van onjuist aangesloten toestellen en/of rookkanalen, valt vanzelfsprekend ook buiten de garantie.
- De montage moet op een erkende en vakkundige manier zijn uitgevoerd.
- Daarbij mogen alleen materialen van Arosta zijn gebruikt.