Heeft u vragen? klantenservicegoedkoopstekachelpijpen.nl

Hartelijk welkom

Vragen / Advies Kachelpijp - Rookkanaal

Welke voorschriften zijn er?
U heeft te maken met de Nederlandse bouwregelgeving, het Bouwbesluit en mogelijke aanvullende voorwaarden uit de gemeentelijke bouwverordening.  
Ook uw brandverzekeraar kan aanvullende eisen stellen bij bijv. een rietenkap.  Raadpleeg ook de installatie- en gebruiksvoorschriften van uw haard en van uw kanaal.

Mag je als particulier je eigen kanaal bouwen?
Het monteren op zich is niet ingewikkeld, en voor iedere ervaren en handige doe-het-zelver uit te voeren. Wel is deskundigheid en ervaring noodzakelijk om voor de woning specifieke keuzes en afwegingen te maken. Denk aan toestelplaatsing, uitmondingsgebied, luchttoevoer etc. De installateur is hiervoor geschoold. De belangrijkste eisen staan in het installatievoorschrift vermeld, maar zijn niet voor iedereen duidelijk!

Is er voor een schoorsteen een bouwvergunning nodig?
Soms wel, soms niet. Dit is afhankelijk van de wijze van installeren. Vraag inlichtingen bij de afdeling bouwen en wonen op het gemeentekantoor.

Wat is het optimale uitmondingsgebied?
Voor de beste trek is het belangrijk dat in dit gebied onderdruk heerst. De wind en dakvorm veroorzaken gebieden met overdruk en onderdruk. Het optimale gebied is bij een hellend dak (dakhelling >23°) zo dicht mogelijk bij de nok. De maximale afstand van hart nok tot hart pijp is 80 cm over het dakvlak gemeten en 50 cm boven de nok uit. Een ander sub-optimaal gebied, met minder goede omstandigheden, is een lijn 10° dalend vanuit de nok.

Hoeveel bochten (verslepingen) mogen in een kanaal komen?
Wij adviseren zo weinig mogelijk bochten aan te brengen, en indien noodzakelijk dit te beperken tot 15° en maximaal 30° bochten. Scherpe bochten geven extra weerstand en belemmeren het schoorsteenvegen. Bij een versleping van 2 bochten 45° met meerdere meters er tussen in, zal het vegen van boven- of van onderen af lastig zijn. In deze gevallen kan het noodzakelijk zijn om tussen de beide bochten een veegluik aan te brengen.

Mogen er bochten van 45 en 90 graden gebruikt worden?
In veel gemeentelijke bouwverordeningen is het toepassen van 45° bochten niet toegestaan, of alleen met een ontheffing.  90° bochten zijn altijd uitgesloten, met slechts één uitzondering: vlak achter de kachel met achteruitlaat mag een 90° bocht of - nog beter - een T-stuk geplaatst worden. 

Om eenvoudig vegen mogelijk te maken is het belangrijk zo weinig mogelijk bochten te gebruiken. Bij voorkeur bochten van 15° - 30° - 35° en maximaal 40°. In plaats van een 45° bocht is het beter om een 30° en 15° bocht met bijv. een lengte van 50 cm ertussen te plaatsen.

Welke eisen zijn er voor luchttoevoer?
Raadpleeg hiervoor het installatie- of gebruiksvoorschrift van uw toestel. Een haard of kachel heeft voldoende verse buitenlucht nodig om goed te kunnen branden. Indien er onvoldoende luchttoevoer is, zal de verbranding niet goed zijn. Door het openzetten van ramen of deuren kan er uiteraard lucht toestromen, maar deze koude lucht veroorzaakt onprettige tocht. Het is beter om een luchttoevoer kanaal door de kruipruimte of vloer te maken. Liefst van gevel tot gevel met een T-stuk op de plaats van de kachel.
Gebruik geen lucht uit de kruipruimte vanwege mogelijk aanwezig Radon gas.

Installatie Tips

Voor installatie tips raden wij u aan deze gids aandachtig door te nemen.

Deze gids wordt u aangeboden door de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland (FOV)*, het overkoepelende orgaan van onderlinge verzekeringsmaatschappijen in Nederland.