Heeft u vragen? klantenservicegoedkoopstekachelpijpen.nl

Hartelijk welkom

Wetgeving Kachelpijp en Rookkanaal

Kachelpijp en rookkanalen en het Bouwbesluit

In 2012 is er een nieuw bouwbesluit ingegaan. Vanaf dit moment moeten alle rookkanalen in nederland aan het nieuwe bouwbesluit voldoen. Het bouwbesluit kijkt naar een complete, veilige opbouw van een rookkanaal. Bijvoorbeeld de plaats van de uitmonding en de afstand tot brandbaar materiaal. Voor de installatie van het rookkanaal is het bouwbesluit leidend. Hierin is de nederlandse veiligheidsnorm voor rookkanalen de NEN 6062 geintegreerd. Kortom voldoe je aan het bouwbesluit, dan voldoe je aan de NEN 6062.

De NEN 6062 heet nu officieel NEN-EN 1856-1. Goedkoopste Kachelpijpen voldoet met al haar producten volledig aan deze NEN norm. Deze norm geeft aan dat de buitenwand van een rookkanaal maximaal 75°C in graden mag stijgen. Dit is ook beschreven in de europese CE 1856-1 testmethode.

Wetgeving

Wet en regelgeving betreffende rookkanalen volgens bouwbesluit 2012

Wet en regelgeving wijziging rookkanalen volgens bouwbesluit 2013

 

Bouwbesluit en Europese CE normen betreffende kachelpijpen

De NEN 6062 is nu aangepast aan de Europese CE normen:

 

* EN 1443 De algemene norm voor schoorstenen.

 

* EN1856-1 De norm voor metalen schoorstenen.

Deze nieuwe Europese normen gaan niet meer uit van de maximale temperatuur op het kanaal oppervlak. De fabrikant vermeldt de veilig afstand tot brandbare materialen op de pijpen en in het installatie voorschrift staat de noodzaak van wel of geen brandwerende omkokering.